Vi har nå kommet et steg lenger med siden og det er nå lagt til et par nye kategorier for at medlemmer kan legge inn artikler om bilene sine.

Som alle sikkert ser så er det også kommet en ny kategori på topplinjen for "Hovedarrangementer".

Indre Agder Amcar Club
Velkommen  til den spede begynnelsen på Indre Agder Amcar club sin nettside.

Mer vil komme senere etterhvert som ting kommer i orden.
Vi vil i løpet av vinteren prøve å få til en informativ og interresant nettside med bla. opplysninger om klubbens planlagte aktiviteter for neste sesong  og også litt nyheter om treff og arrangementer som medlemmer av klubben har deltatt i.