Onsdagsmøtet for September blir i "uthuset" på  Eiken hos Kjell Torfinn Onsdag 4. september.

Starter som vanlig ca 19.00

 

Vel møtt.