På grunn av dårlig med med strøm og varme på Evjemoen, blir Desembermøtet holdt på Rutebilen.

Tidspunkt blir kl. 19:00 som vanlig.

Vel møtt