Tinget 2010 003

Tingvatns Ting 2019 15-16 Juni

Det er tid for årets Ting.

Som tidligere år ønsker Tingkomiteen Veteran kjøretøy velkomne.

IAACC vil som vanlig ha sin "stand" på området, og rykter vil ha det til at vi får ny og vesentlig større plass.

Da gjelder det å stille manns/dame og bilsterke for å fylle opp eventuelle tomrom som teoretisk kan oppstå.

Vel Møtt

 

 

Onsdag 5.Juni ca 18:00

Denne Onsdagskvelden blir det samling på Nøkland i Nils Oskars lokaler.

 

Vel Møtt

Onsdag 5.Juni ca 18:00

Denne Onsdagskvelden blir det samling på Nøkland i Nils Oskars lokaler.

 

Vel Møtt

Det blir ingen samling samling innedørs i låver og garasjer denne Onsdagen. 

Høres jo fælt ut, men det er det ikkje.

Våren er på plass, asfalten lunka og Sommerværert er på vei, så

Årets første offisielle tur blir Cruising tur til Lillesand med samling på Yx stasjonen, snart ein fast Sørlandsk vårtradisjon og samlingsplass.

Her fra Dalstroka Innafor, og tildels langt Innafor, er det planen å samle opp på i Sentrum på Evje for felles avreise mot Lillesand ca 11:30

 

Vel møtt og godt kjørt

på Eiken.

Det er Onsdag igjen, og denne gangen er det Kjell Torfinn som holder lokale.

 

Vel møtt