Tinget 2010 003

Tingvatns Ting 2019 15-16 Juni

Det er tid for årets Ting.

Som tidligere år ønsker Tingkomiteen Veteran kjøretøy velkomne.

IAACC vil som vanlig ha sin "stand" på området, og rykter vil ha det til at vi får ny og vesentlig større plass.

Da gjelder det å stille manns/dame og bilsterke for å fylle opp eventuelle tomrom som teoretisk kan oppstå.

Vel Møtt